!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Памид – лози за разсад


Време на зреене:  Първата половина на Септември | Лозите са на гол корен
Google Translate:
Провери за цена и наличности в новия Онлайн магазин!

Продажба на лози сорт Памид

Памид е един от най-старите местни сортове. Разпространен е из цялата страна. Среща се в Македония, Албания, Турция и в други страни. У нас е заемал 14,7% от площта на винените лозя.

 • Агробиологична характеристика– отнася се към групата на среднозреещите сортове (гроздето му достига технологична зрялост около средата на ІХ). Гроздът е средно голям, цилиндрично коничен. Зърното е малко, овално, сочно, с крехка кожица оцветена от тъмночервена до розово. Има много добър афинитет с подложка 41 Б.
 • Технологична характеристика– в консумативна зрялост гроздето натрупва около 18-24% захари и съдържание на титруеми киселини- 4-5 г/л.
 • Устойчивост– има средна устойчивост на ниски зимни температури и сравнителна сухоустойчивост. Гроздето е достатъчно издръжливо на сиво гниене.
 • Добив– лозите са със силен растеж и отлична родовитост (средния добив от декар е около 1000-1500 кг). От гроздето се приготвят светлочервени и розови трапезни вина годни за консумация веднага след избистрянето. Не могат да стареят.
 • Лист — голям, овален надлъжно, средно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата му е мрежесто набръчкана, загъната нагоре неопределено. Очертанието на средната лапа образува прав или тъп ъгъл. Горните врязове са средно дълбоки, отворени, с успоредни страни и с остро дъно. Долните врязове са плитки, отворени във вид на ъгъл. Опашният вряз е отворен, стреловиден, равностранен или затворен, с елиптичен отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата е силно четинеста, до първото разклонение отгоре и отдолу виненочервена. Дръжката е средно дълга, мъхнато-четинеста виненочервена. Есенната окраска на листа е червена.
 • Цвят — двуполов. Грозд — средно голям, цилиндрично-коничен, полусбит. Дръжката е средно дълга, дебела, вдьрвесинена в основата, крехка. Зърно — средно, овално, от розово до тъмночервено и лесно се отделя от дръжчицата. Ципата е тънка, крехка. Месото е нежно, сочно, хрупкаво, с хармоничен вкус. Дръжчицата е къса, тънка, с малко конусовидно ложе. Четчицата е къса, оцветена червено.

Памид е средно зреещ винен сорт. Гроздето му узрява през първата половина на септември. Той е силно растящ сорт, с висока родовитост и висок добив. Не е претенциозен към почвата. Устойчив е на суша, студ и гниене, но много лесно се рони.
Гроздето му поради приятния вкус и лекота се използува за консумация в прясно състояние. От гроздето му се получават обикновени, светлочервени трапезни вина, които са годни за консумация веднага след ферментацията. Памид е подходящ сорт и за купажни вина.

Провери за цена и наличности в новия Онлайн магазин!

  ЗАПИТВАНИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ И ПОРЪЧКИ - МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА:

  РАЗГЛЕДАЙТЕ И ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ:

  фиданки и овошки