!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Производство на лозов посадъчен материал

Лозарството е невъзможно без производството на присадени облагородени лози, състоящи се от два елемента – присадник (калем) от необходимият културен сорт и подложкови резници. Предимството е, че лозите по-рано плододават и запазват качествата на подбрания сорт.
Етапите, свързани с производството, са следните:
1. Подготовка на подложковите резници и калеми за присаждане:
Проверка за стандартна дължина и дебелина, узряване, наличие на повреди от измръзване и подсъхване.
Поставяне в резервоари с чиста вода за по-добро калусиране и срастване при присаждането.
2. Присаждане на маса – операцията, при която се поставя присадника върху подложката и се образува едно цяло растение. Това се извършва с лозароприсаждащи машини, при които отрезите и сглобката имат формата на гръцката буква омега.
3. Стратифициране на присадените резници (образуване на спойката и начало на срастването):
Парафиниране
Нареждане в дървени сандъци с влажни стърготини
Поставяне в стратификална
Светозакалка във вода на стратифицираните и повторно парафинирани резници
4. Лехово-лентово вкореняване на лозите и грижи за отглеждането им.
5. Изваждане, сортиране и съхраняване на лозите.

2017-03-14T11:04:55+02:00Categories: Блог|