!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Схема за клонова селекция

Схема за клонова селекция, сортоподдържане и производство на сертифициран лозов посадъчен материал:

1. Отбор на лозовите растения (селекционер)

2. Тестове за генетичен и здравен статус

3. Селекционни центрове

3.1. Тестове за здравен статус

3.2. Изследвания за стопански качества

4. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Клоноизпитателен участък. Запазване на 10 растения от клона (изходен материал). Документиране на сортовете и клоновете

5. Преразмножаване (базов материал)

6. Размножаване (сертифициран материал)

2018-12-18T14:01:30+02:00Categories: Блог|