!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Подложкови резници категория „Базов“

Продажба на лозов посадъчен материал – „Базов“ – (лози за разсад)

Подложкови резници сортове SO4 , 5BB Kober, Paulsen 1103, 41B

ЦЕНА БЕЗ ДДС (мин. количество за поръчка 10 000 бр.): 0,33 лв. – диаметър 7мм до 1.4 см и дължина 34 см.
За други размери цена по договорка. За лози  в големи количества (над 500 000 бр.) цена по договорка.

Берландиери x Рипария, Селекция Опенхайм 4

Наименования и синоними: Berlandieri x Riparia, sel. Oppenheim 4, Berlandieri x Riparia SO-4, SO 4, CO4.

Произход и разпространение:

Подложката Берландиери x Рипария СО4 (SO4) е селекционирана в Института по лозарство в Опенхайм – Германия, от хибридната популация Берландиери x Рипария на Телеки. Разпространена е в Германия, Франция, Австрия, Молдова и в др. по-северни страни, но прониква и в по-южни и по-топли страни, вкл. в Северна Африка. У нас е внесена през 70-те години на XX в. и сега е една от най-перспективните за страната подложки.


Лозарството е невъзможно без производството на присадени облагородени лози, състоящи се от два елемента – присадник (калем) от необходимият културен сорт и подложкови резници. Предимството е, че лозите по-рано плододават и запазват качествата на подбрания сорт.
Етапите, свързани с производството, са следните:

1. Подготовка на подложковите резници и калеми за присаждане:

  • Проверка за стандартна дължина и дебелина, узряване, наличие на повреди от измръзване и подсъхване.
  • Поставяне в резервоари с чиста вода за по-добро калусиране и срастване при присаждането.

2. Присаждане на маса – операцията, при която се поставя присадника върху подложката и се образува едно цяло растение. Това се извършва с лозароприсаждащи машини, при които отрезите и сглобката имат формата на гръцката буква омега.

3. Стратифициране на присадените резници (образуване на спойката и начало на срастването):

  • Парафиниране
  • Нареждане в дървени сандъци с влажни стърготини
  • Поставяне в стратификална
  • Светозакалка във вода на стратифицираните и повторно парафинирани резници

4. Лехово-лентово вкореняване на лозите и грижи за отглеждането им.

5. Изваждане, сортиране и съхраняване на лозите.

2019-09-16T11:35:13+03:00Categories: Подложкови резници|