!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Категории размножителен материал

Изходен (предбазов) размножителен материал, който е произведен под отговорността на производителя съгласно общоприетите методи за запазване на идентичността на сорта или евентуално на клона, като се предотвратява появата  на заболявания и е предназначен за производство на базов или сертифициран посадъчен материал.

Базов размножителен материал, който е бил произведен под отговорността на производителя, съгласно общоприетите методи с цел да се запази идентичността на сорта или евентуално на клона и да се предотврати появата на заболявания и който е получен директно от изходен материал и е предназначен за производство  на сертифициран размножителен материал.

Сертифициран размножителен материал, който произхожда директно от базов размножителен материал от изходен (предбазов) размножителен материал и е предназначен за производството на лозички или части от растения, които ще служат за създаване на лозе за производство на грозде.

Стандартен размножителен материал, който притежава сортова идентичност и чистота и е предназначен за производство на лозички или части от растения, които ще служат за  създаване на лозе за производство на грозде.

2018-12-18T14:02:52+02:00Categories: Блог|