!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Видове вина

КАТЕГОРИИ, ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ВИНА

1. Категории вина :

 • Трапезни
 • Качествени от определен район 

Трапезно е виното, което е произведено от грозде на разрешени или препоръчани сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни процента, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни процента, общо алкохолно съдържание не по-високо от 20 обемни процента и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко 4,5 г на литър.
Регионално вино е трапезно вино, за което е допустимо използването на географско указание при означаването му, при условие че виното е произведено от грозде на изрично определени и разрешени или препоръчани сортове лози и е получено в лозарския район, чието име носи виното. При етикетирането на трапезно вино с географско указание могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования: „премиум“, „резерва“ и „премиум резерва“.

 • Индикацията „премиум“ може да се впише, при условие, че виното е произведено от един сорт грозде, отличава се с най-високо качество от цялата реколта и количеството е не повече от 1/10 от цялата реколта.
 • Индикацията „премиум резерва“ може да се впише при условие, че виното е произведено от един сорт грозде и е запазено количество вино от най-добрата партида на реколтата и се реализира на пазара след изчерпване на партидата по предходната точка.
 • Индикацията „резерва“ може да се впише при условие, че виното е произведено от един сорт грозде, отлежало е най-малко една година, считано от м.ноември на годината на реколтата преди предлагането му на пазара.

Качествени от определен район

Качествено вино от определен район е виното, произхождащо от точно определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции и чиято преработка и получаване са извършени в определения район, микрорайон или масив. При етикетиране на качествено вино от определен район могат да се използват допълнителниe специфични традиционни наименования: „барик“, „премиум оук“ или „първо зареждане в дъбова бъчва“, „специална резерва“, „специална селекция“, „колекционно“, „розенталер“. Индикацията „барик“ може да се впише при условие, че алкохолната ферментация на виното е извършена в дъбово буре с обем до 500 литра. Индикацията „премиум оук“ или „първо зареждане в дъбова бъчва“ може да се впише, при условие, че съзряването на виното е извършено в ново дъбово буре с обем до 500 литра. Индикацията „специална резерва“ може да се впише при условие, че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж и е отлежало най-малко 1 година след изтичане на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино от определен район. Индикацията „специална селекция“ може да се впише при условие, че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж и е отлежало най-малко 2 години след изтичане на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино от определен район. Индикацията „колекционно“ може да се впише при условие, че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж, отлежало е най-малко 1 година след изтичане на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино от определен район, отлежало е в бутилки най-малко една година след изчерпване на партидата „специална резерва“ и е в количество не повече от 1/2 от партидата „специална резерва“.

2. Видове вина:

 

 • Тихи
 • Шумящи
 • СпециалниТихи са вината, при които съдържанието на въглеродния диоксид не превишава 2 грама на литър.
  Шумящи са вината, които в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация или чрез добавяне на въглероден диоксид се характеризират с отделяне на въглероден диоксид при отваряне на съда, в който се съхраняват. Шумящите вина биват пенливи и искрящи.
  Специални са: ликьорните вина, ароматизираните вина и благородно сладките вина.

 

 • Ликьорни са вината, получени от прясна или частично ферментирала гроздова каша или гроздова мъст; или вина; или комбинации от тях с добавка на етилов алкохол от земеделски произход или винен дестилат. Ликьорните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или по-високо от 15 обемни процента, но непревишаващо 22 обемни процента и общо алкохолно съдържание не по-ниско от 17,5 обемни процента с изключение на някои качествени ликьорни вина от определени райони, посочени в наредбата по чл. 8, ал. 7.
 • Ароматизирани вина са вината, чийто органолептичен характер е оформен чрез ароматизиране с естествени ароматизиращи вещества и/или с естествени ароматизиращи композиции, и/или с билки и подправки, включително извлеци от тях, и/или с вкусови продукти, и/или с комбинации от тях. Ароматизираните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или по-високо от 14,5 обемни процента, непревишаващо 22 обемни процента, и общо алкохолно съдържание, равно или по-високо от 17,5 обемни процента.
 • Благородно сладки вина са вината, чиято изходна суровина е най-малко 85 на сто добре узряло завехнало грозде или нападнато от благородна плесен Botrytis Cinerea, получени от гроздова мъст с начално минимално естествено захарно съдържание 212 грама на литър, като ферментацията е спряна чрез добавянето на етилов алкохол, винен дестилат или други разрешени енологични практики.

 

 • 3. Типове вина:Тип на вината определен от съдържанието на остатъчна захарТихи вина :
  • сухи – със захарно съдържание до 4 грама на литър; допуска се захарното съдържание да бъде до 9 грама на литър, при условие че то не надвишава съдържанието на титруеми киселини във виното с 2 грама на литър;
  • полусухи – със захарно съдържание от 4 до 12 грама на литър; допуска се захарното съдържание да бъде до 18 грама на литър, при условие че съдържанието на титруеми киселини, изразено в грамове на литър, събрано с числото 10, не надвишава захарното съдържание на виното;
  • полусладки – със захарно съдържание от 12 до 45 грама на литър;
  • сладки – със захарно съдържание над 45 грама на литър.

  Пенливи и искрящи вина :

  • екстра брют – със съдържание на захар до 6 грама на литър;
  • брют – със съдържание на захар под 15 грама на литър;
  • екстра сухи – със съдържание на захар от 12 до 20 грама на литър;
  • сухи – със съдържание на захар от 17 до 35 грама на литър;
  • полусухи – със съдържание на захар от 33 до 50 грама на литър;
  • сладки – със съдържание на остатъчната захар над 50 грама на литър.

 

2018-12-18T14:07:55+02:00Categories: Блог|