!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Блог

Схема за производството на сертифициран лозов посадъчен материал в България

Протичане на производството ТестиранеВсички площи, върху които се извършва размножаване, подлежат на тестиране за нематоди,преносители на вирус Наличност от изходен материал-посадъчен материал при растениевъда  (5 растения от сорт, респективно клониран вид) Изходни растения за създаване на насаждения от предбазов материал Спектър на тестуване с индексиране: а)комплекс на късовъзлието б)болест на [...]

2018-12-18T14:01:12+02:00Categories: Блог|

Схема за клонова селекция

Схема за клонова селекция, сортоподдържане и производство на сертифициран лозов посадъчен материал: 1. Отбор на лозовите растения (селекционер) 2. Тестове за генетичен и здравен статус 3. Селекционни центрове 3.1. Тестове за здравен статус 3.2. Изследвания за стопански качества 4. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Клоноизпитателен участък. Запазване [...]

2018-12-18T14:01:30+02:00Categories: Блог|

Изисквания за здравно състояние на маточните лозови насаждения

Изисквания за здравно състояние на маточните лозови насаждения Списък на вирусните заболявания на лозовия посадъчен материал, подлежащ на  лабораторно тестуване: - Вирус на късовъзлието /GFLV/ /Grapevine Fanleaf Virus/; - Вирус на арабисовата мозайка /AzMV/ /Arabis MosaikVirus/; - Вирус на листното завиване при лозата - 1/GLRaV-1/ /Grapevine Leafroll Associated Virus – [...]

2018-12-18T14:02:08+02:00Categories: Блог|

Категории размножителен материал

Изходен (предбазов) размножителен материал, който е произведен под отговорността на производителя съгласно общоприетите методи за запазване на идентичността на сорта или евентуално на клона, като се предотвратява появата  на заболявания и е предназначен за производство на базов или сертифициран посадъчен материал. Базов размножителен материал, който е бил произведен под отговорността [...]

2018-12-18T14:02:52+02:00Categories: Блог|

Производство на лозов посадъчен материал

Лозарството е невъзможно без производството на присадени облагородени лози, състоящи се от два елемента - присадник (калем) от необходимият културен сорт и подложкови резници. Предимството е, че лозите по-рано плододават и запазват качествата на подбрания сорт. Етапите, свързани с производството, са следните: 1. Подготовка на подложковите резници и калеми за [...]

2017-03-14T11:04:55+02:00Categories: Блог|

Технология на производството на лозов посадъчен материал

С оглед заздравяването на вътрешния пазар и за да се премахнат пречките пред свободната търговия на посадъчен материал в Европейската общност е необходимо да се въведат и спазват определени условия  за продажба на посадъчен материал, произведен съгласно  нови производствени технологии. За тази цел Съветът на Европейския съюз издаде Директива 68/193, [...]

2017-03-14T12:19:43+02:00Categories: Блог|

Как да засадим лозите

КАК ДА ИЗВЪРШИМ ЗАСАЖДАНЕТО НА ЛОЗИТЕ ВРЕМЕ ЗА ЗАСАЖДАНЕ Засаждането на лозите може да се извършва през есента и през пролетта. Установено е, че при есенното засаждане се получава по-висок процент на прихващане и по-силен растеж на лозите през първата година. Пролетното засаждане се приема у нас като по-масова практика. [...]

2018-12-18T14:00:22+02:00Categories: Блог|

Видове вина

КАТЕГОРИИ, ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ВИНА 1. Категории вина : Трапезни Качествени от определен район  Трапезно е виното, което е произведено от грозде на разрешени или препоръчани сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни процента, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни процента, общо алкохолно съдържание не по-високо от 20 [...]

2018-12-18T14:07:55+02:00Categories: Блог|

Съвети

НАШИЯТ СЪВЕТ ЗА УСПЕХА НА НОВИЯ ВИ ЛОЗОВ МАСИВ І – ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА НОВИЯ ЛОЗОВ МАСИВ 1. Почистване на терена от камъни, риголване и всички обработки по подготовката на терена трябва да се извършат през лятото или най-късно през зимата преди засаждане, за да може почвата от [...]

2018-12-18T14:14:16+02:00Categories: Блог|

Сортово разнообразие при лозата

Лозята са трайни насаждения, използващи се в продължение на над 30 години и изискващи много инвестиции. Ето защо това предполага избора на най-подходящите площи, висококачествен посадъчен материал, качествено засаждане и грижи за младите растения. •Избор на място и подготовка на площта Лозата има изисквания към топлина, влага и хранителни вещества [...]

2018-12-18T14:13:54+02:00Categories: Блог|

Нормативни актове за постигане на целите и задачите

1. Директива 68/193, изменена с Директива 2002/11/ЕС на съвета от 14.02.2002 г. Тя регламентира основните правила за производство и търговия с лозов посадъчен материал. 2.  Закон за посевния и посадъчния материал – ДБ, бр.86 от 20 октомври 2000г. С този закон се уреждат  обществените  отношения, свързани със сорта, поддържането, производството, [...]

2018-12-18T14:24:25+02:00Categories: Блог|

Речник на термините във винопроизводството

A АЕРИРАНЕ; АЕРАЦИЯ (AERATION) * Излагане на виното на въздух. АЛКОХОЛ (ALCOHOL) * Главния продукт на ферментацията на грозде и след водата най-важната течна съставка на виното. Познат е още като етанол или етилов алкохол. Безцветна течност с аромат на спирт и парлив вкус. Около 4/5 от теглото на водата [...]

2018-12-18T14:23:26+02:00Categories: Блог|