!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Изисквания за здравно състояние на маточните лозови насаждения

Изисквания за здравно състояние на маточните лозови насаждения

Списък на вирусните заболявания на лозовия посадъчен материал, подлежащ на  лабораторно тестуване:

Вирус на късовъзлието /GFLV/
/Grapevine Fanleaf Virus/;

Вирус на арабисовата мозайка /AzMV/
/Arabis MosaikVirus/;

Вирус на листното завиване при лозата – 1/GLRaV-1/
/Grapevine Leafroll Associated Virus – 1/;

Вирус на листното завиване при лозата – 3/GLRaV-3/
/ Grapevine Leafroll Associated Virus – 3/;

Лозов флек вирус/GfleckV/
/Grapevine Flek Virus/.

Списък на нематодите, които се изследват при лабораторни анализи:

p.Xiphinema
Xiphinema  index
Xiphinema  diversicaudatum
Xiphinema  italiае

p.Longidorus
        Longidorus elongga

p.Paralongidoрus
Paralongidorus maximus

2018-12-18T14:02:08+02:00Categories: Блог|