!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Дунав, червен десертен сорт грозде


Време на зреене:  Втората половина на Август | Лозите са на гол корен
Google Translate:
Провери за цена и наличности в новия Онлайн магазин!

Лози сорт Дунав

Лози сорт Дунав

Получен е чрез кръстосването на хибрида (Балкан х Риби мехур) х Кардинал през 1966 г в ВСИ „Васил Коларов” от  чл-кор. М. Кондарев и н.с. Н. Матевска.

  • Агробиологична характеристика– спада към групата на ранозреещите сортове лози (гроздето узрява към 20-30 VІІІ). Гроздът е средно голям, коничен, рехав. Зърното е много едро, продълговато с крехка, виненочервена до тъмносиня кожица. Консистенцията на зърното е хрупкава, месеста с приятен възкисел вкус. Подходяща подложка за сорта е 41 Б.
  • Технологична характеристика– в технологична зрялост захарното съдържание е 16,6 %, а титруемите киселини 5 г/л.
  • Добив– лозите се отличават със висока родовитост и добивност (добива от лоза е около 4,480 кг, а от декар- 1344 кг). Гроздето притежава висока транспортабилност
Провери за цена и наличности в новия Онлайн магазин!

    ЗАПИТВАНИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ И ПОРЪЧКИ - МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА:

    РАЗГЛЕДАЙТЕ И ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ:

    фиданки и овошки