!!! За актуални цени и наличности, посетете новия ни сайт: IskamGo.com !!!

Борба с болестите? С какво да ги третираме?

Най-добре на този въпрос, ще ви отговорят в местната агроаптека, тъй като всеки район и характеристики на почвите може да има своите особености.

2020-02-07T11:22:58+02:00